Διαγνωστικό

Παροχή δωρεάν εξέτασης σε όλους, ανεξαιρέτως τους επισκέπτες μας. Ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και έχοντας σαν οδηγό την μακροχρόνη κλινική εμπειρία σας κατευθύνουμε στην ξεκάθαρη, ακριβή και τεκμηριωμένη διάγνωση. 

  • Δωρεάν κλινική εξέταση

  • Εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας

  • Ανάλυση θεραπευτικών λύσεων