Νέες Μέθοδοι

Υπολογιστική Εμφυτευματολογία

Ένα βήμα μπροστά στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Μέσω της σύγχρονης τεχνικής της υπολογιστικά καθοδηγούμενης(guided) τοποθέτησης εμφυτευμάτων επιτυγχάνεται ακρίβεια αλλά και μειωμένος χρόνος επέμβασης γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικό και πρόβλεψιμο αποτέλεσμα.